Jiangxi Zhongshan Certified Public Accountants

 B 802, North Building, Mingshi Garden

No. 28 Zhongshan West Road
Nanchang City, Jiangxi Province
China 330008
86-791-6814885
Fax: 86-791-6817264